Dette domenet vurderes solgt 

(This domain may be for sale)

For å melde interesse eller gi bud på domenet, vennligst kontakt: 
interesse@unikedomener.no

(To register your interest or giving bid on the domain, please contact: interesse@unikedomener.no)